Planeat

Príbehy

Ing. et Ing. Martina Lahučká: „Svojich klientov sa snažím viesť tak, aby ma už nikdy nepotrebovali.“

Ing. et Ing. Martina Lahučká: „Svojich klientov sa snažím viesť tak, aby ma už nikdy nepotrebovali.“ Naši odborníci

výživový poradca, odborný konzultant, lektor
špecializácia: analýza stravovacích návykov

Prečo sa venuješ práve výžive?

Výžive sa intenzívnejšie venujem od roku 2010, kedy som sa po pôrode snažila dostať svoju hmotnosť pod kontrolu. Najskôr som sa začala aktívne hýbať a pravidelne cvičiť, ale až po úprave stravovacích návykov som začala registrovať na svojom tele želaný progres.

Moje zmeny v stravovaní boli spočiatku len intuitívne, ale keďže som typ človeka, ktorý potrebuje nielen vedieť, ale aj chápať súvislosti, začala som sa výžive ako takej venovať intenzívnejšie. Spočiatku to bolo o samoštúdiu, neskôr som sa zúčastnila viacerých výživových kurzov, až som absolvovala vysokoškolské štúdium odbor Výživa ľudí na SPU v Nitre. 

Výživu považujem za niečo, čo pomáha vytvárať našu podstatu, čo nás zásadne ovplyvňuje….nielen po stránke fyzickej, ale aj po tej psychickej. S jedlom prijímame do svojho tela živiny, ktoré si naše telo transformuje na látky a energiu pre neho potrebnú. To, čo konzumujeme, čo nášmu telu poskytujeme vo forme výživy, nám dáva úžasnú možnosť určitej kontroly nad naším telom. A ja som presvedčená, že význam a dôležitosť výživy pre zdravie človeka dnes už určite nikto nespochyňbuje.

Zmenou svojho jedálnička a svojich stravovacích návykov som sama na sebe pocítila dosah optimálneho stravovania. Tá sila vplyvu výživy na fyzické a psychické zdravie ma ohromila a fascinuje ma neustále. Vedieť využívať výživu ako nástroj vo svoj prospech, by mal ovládať každý z nás.

Výživa je živý organizmus, ktorý sa rýchlo a hlavne neustále mení a vyvíja. To, čo dnes zaručene platí, zajtra nová štúdia spochybní. Nestratiť sa v tom množstve informácií nie je vždy jednoduché. Ale to vlastne platí v každej profesii, že len celoživotné vzdelávanie nás posúva a je, teda malo by byť, akýmsi hnacím motorom našich, nielen profesionálnych, životov.

Pre mňa je tou hnacou silou výživa, teda nielen tá moja, ale výživa všeobecne, ako oblasť, ktorej potenciál len objavujeme. O to viac ma baví, keď prostredníctvom svojho poznania môžem pomôcť a pozitívne ovplyvniť život niekoho iného. Výživa a možnosti, ktoré nám ponúka, sú jednoducho úžasné 🙂

Povedz našim čitateľom niečo viac o sebe

Výživovému poradenstvu sa venujem už niekoľko rokov, mám svoju vlastnú poradňu. Absolvovala som viacero kurzov, školení, seminárov a medzinárodných konferencií, napr. športová výživa, výživa a prevencia, metabolický syndróm, výživa detí, tehotných a dojčiacich žien a i. Ako odborník na výživu som spolupracovala s výživovou poradňou v Piešťanoch pre niekdajší Svet zdravia.   

Som človek, ktorý potrebuje pracovať s informáciami a faktami. Vzdelanie považujem za základ každej profesie. Považujem za samozrejmosť, že akákoľvek práca kohokoľvek z nás by mala vychádzať z určitého vedomostného základu, ktorého rozsah závisí od druhu vykonávanej činnosti. Vnímam sa ako emotívnu ženu s vysokou dávkou empatie a snahy porozumieť človeku oproti. Vždy sa snažím chápať a hľadať cestu porozumenia.

Ľudí vedome nesúdim a “nenálepkujem”. Mojou neodmysliteľnou súčasťou je pohyb, ako jeden zo základov života. Už niekoľko rokov sa pravidelne venujem spinningu, jóge. Mojou súčasťou je plávanie, bicyklovanie, lyžovanie, príležitostne turistika.

Som narodená v znamení váh, a v každej oblasti života sa preto snažím hľadať rovnováhu. Každého človeka, svojho klienta, vnímam komplexne. Uvedomujem si, že tak ako naše emócie a psychické rozpoloženie formuje a vplýva na naše stravovacie návyky, tak aj opačne, výživa ovplyvňuje nielen to ako vyzeráme navonok, ale aj to, ako sa v konečnom dôsledku cítime. Jedno bez druhého nefunguje. Jedlo nám nemá a nesmie prinášať stres. 

Výživové poradenstvo je v prvom rade práca s človekom a tu je pre úspech ľudský faktor jednoducho nepostrádateľný. Môžete mať množstvo vedomostí, ale pokiaľ ich nedávate srdcom, nikdy ich úplne nezúročite. Nie vždy všetko funguje a dá sa dodržiavať na 100 %. Je to o hľadaní optimálneho kompromisu, ktorý stojí na pevných základoch. A to platí ako pre výživu, tak pre život všeobecne.  

S čím pomáhaš svojim klientom najčastejšie?

Najčastejšie riešim klientov, ktorí trpia nižším alebo vyšším stupňom nadhmotnosti alebo obezity, či už dospelí alebo deti. Rovnako ma oslovujú klienti, ktorí chcú v oblasti výživy poradiť, prípadne len mierne optimalizovať jedálniček, či pochopiť súvislosti v rámci stravovacích návykov. Navštevujú ma aj klienti, ktorí sa prídu len odmerať na analytickej váhe za účelom zistenia kompozície tela.

Dominuje však zostavovanie individuálnych stravovacích plánov a následne intenzívna spolupráca – pravidelné konzultácie, merania na bioimpedančnej váhe, porovnávanie reálnych a očakávaných výsledkov, riešenie problémov a nejasností. Pravidelná edukácia klientov, pochopenie, povzbudzovanie, rozhovory, empatia je samozrejmou súčasťou.

Planeat

Máte záujem o analýzu vašich aktuálnych stravovacích návykov a jedálniček na mieru?

viac informácií

Je dôležité si uvedomiť, že pre prácu s klientom tu neexistuje univerzálny vzorec a každého klienta treba vnímať individuálne, počúvať a nájsť si k nemu cestu. Je to z veľkej časti forma terapie. Nie každý výživový poradca je vhodný pre každého klienta, a nie každý klient si vytvorí k poradcovi potrebný vzťah. Medzi poradcom a klientom musí fungovať vzájomné prepojenie a dôvera. Inak je to stratený čas oboch.

Čo pre teba znamená zdravý životný štýl?

Zdravý životný štýl vnímam komplexne ako prepojenie výživy, pohybu, pozitívnych emócií a psychickej pohody. V tej súvislosti je to aj dostatočne dlhý a kvalitný spánok a schopnosť vedieť oddychovať, ale zároveň vedieť potiahnuť, keď treba. Stres do určitej miery vždy bol a bude súčasťou našich životov, stresové situácie by však nemali prevažovať nad emóciami pozitívnymi. To, čo prežívame vo vnútri, sa skôr či neskôr vždy v určitej forme prejaví aj navonok.  

Zdravý životný štýl znamená pre mňa každodenný spôsob vedomého žitia, ktorý mi prináša maximálne dlhodobé mentálne a fyzické zdravie, energiu, prináša mi pocit radosti a celkovej spokojnosti s tým, ako sa cítim, ako vyzerám, pocit spokojnosti s tým kto som a ako žijem. 

Avšak z času na čas aj niečo “nezdravé” môže mať pre naše telo a ducha terapeutický účinok :), a určite si netreba robiť výčitky. Dokonalosť žitia neexistuje!

Výživa nám sprostredkúva chuť života! A ako život sám, by sme si ju mali užiť, mala by nám chutiť a prospievať nášmu telu. A práve výber našej výživy môže ovplyvniť, ako dlho a v akej kvalite bude ten náš život trvať!